Vid omständigheter utanför vår kontroll såsom strejk, krig, nationellt undantagstillstånd, naturkatastrof, sabotage, restriktioner och förbud, dåliga transport- och väderförhållanden, om bolaget eller samarbetspartner utsätts för kriminell aktivitet eller större olyckshändelser befrias Easy Drink Sverige AB från att fullfölja avtal kring försäljning eller leverans.